Vizyon&Misyon

VİZYON

Bölgesinde ve komşu bölgelerde, sınır ve yakın uzaklıktaki komşu ülkelerde gazlı ve gazlı olmayan içecek ve benzeri ürünlerde müşterilerinin ilk tercihi olmak.

MİSYON

Kaliteli, çeşitli ve sağlıklı ürünler sunarak, müşterilerimize hizmet vermek

 

DEĞERLER

 • Kalite
 • Yenilikçilik
 • Sağlık
 • İş ahlakı
 • Müşteri memnuniyeti
 • Müşteri bağlılığı
 • Güven
 • İtibar

 

ŞİRKET POLİTİKASI

Üretimde ve her aşamada etik değerler, iş yapma anlayışımızın temelini oluşturur. Verdiğimiz sözleri tutar, tutacağımız sözleri veririz.

 

Üretim ve hizmet kalitesinden ödün vermeyiz. Ürünlerimizde en yüksek kaliteye ulaşmaya çalışırız. Bu amaçla, Ar-Ge çalışmalarına önem verir ve sürekli ürün geliştirme ve kalite iyileştirme faaliyetlerine devam ederiz.

 

Müşterimizin bütün ihtiyaçlarına optimum çözümler bulmak, müşteri memnuniyeti yaratarak müşteri bağlılığını kalıcı hale getirmek temel politikamızdır. Müşterimiz en kıymetli varlığımızdır.

 

Kalıcı, sürdürülebilir ve standart tatlar sunmak ve ürün çeşitlendirerek her tür müşteriyi tatmin etmeye çalışırız.

 

Yenilikçilik, şirket politikamızın temellerindendir. Üretimin ve diğer konuların her detayında yenilikçi olmaya çalışırız.

 

İş güvenliğine tüm detaylarıyla uyarız. İş güvenliği ve işçi sağlığı vazgeçilmezimizdir. Sektördeki iş tecrübemiz bu konudaki kazaların önlenmesi, sağlığın korunması uygulamalarımıza destek verir.

 

İş sağlığı ve güvenliği (ISG) politikamız, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve ISG yönetiminin ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içerir ve en azından yürürlükteki ISG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içerir.

 

Kalite sistemimize özel önem gösteririz. Bu doğrultuda kalite sistemimizi sürekli güncel tutar ve her alanda uygularız. Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için çalışırız. Bu amaçla kalite politikamızın;

 

 • Dökümente edilmiş bilgi olarak var olması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Kuruluş içerisinde duyurulması (eğitimler, asılı olarak bulundurmak vb) anlaşılması ve uygulanması,
 • Web sitemiz üzerinden ilgili tarafların erişimine uygun şekilde açık olması,
 • Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması,
 • Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması,
 • Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınması,
 • Çevreyi korumak, kuruluşun uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve çevre performansını artırmak için çevre yönetim sisteminin sürekliiyileştirilmesi,

konularında çalışmalar yapar ve şirket politikalarımızı bunlara göre düzenleriz.

 

AMAÇLAR

 • Meyve suyu ve gazlı meyve suyu üretiminde kapasitemizi kademeli bir şekilde artırmak
 • Müşterilerimize sağlıklı ürünü en sağlıklı ambalaj içerisinde sunmak ve bu alanlarda sürekli yenilikçi olmak
 • Marka bilinirliğimizi sürekli artırmak
 • Enerji içeceği, nar ekşisi, limon sosu, şalgam suyu gibi farklı ürünlerle ürün portföyümüzü genişletmek
 • Suriye, Irak, İran gibi yakın çevremizdeki ülkelere ürünlerimizi satmak
 • Yeni üretim hatları kurmak

Üretim kapasitesi ile birlikte takım arkadaşlarımızı artırmak ve etkin şekilde örgütlenmek